تک ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره 15 امتیاز
Loading...

*کلیه قیمت ها منهای ۹ درصد ارائه شده است

جهت مشاهده امکانات بی نظیر این سامانه کلیک کنید!

 

نام بسته

تعرفه ارسال پایه(تومان)

تعرفه ارسال واقعی(تومان)

قیمت(تومان)

مزیت ها

پایه

۱۴

۱۶

۵۰۰۰

-سه خط رایگان انتخابی-به همراه تمامی امکانات

برنزی

۱۳

۱۵

۱۰,۰۰۰

-سه خط رایگان انتخابی-به همراه تمامی امکانات

نقره ای

۱۲

۱۴

۳۵,۰۰۰

-سه خط رایگان انتخابی-به همراه تمامی امکانات

طلایی

۱۰

۱۲

۵۵,۰۰۰

-سه خط رایگان انتخابی-به همراه تمامی امکانات

نمایندگی

۱۰

۱۲

۱۰۰,۰۰۰

-سه خط رایگان انتخابی-به همراه تمامی امکانات-امکان زیرمجموعه گیری

آشنایان

۸۸

۱۰٫۸

۱۹۷,۸۰۰

-سه خط رایگان انتخابی-به همراه تمامی امکانات-امکان زیرمجموعه گیری