تک ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...

با رفع محدودیت کد۲۷ پیامک به کسانی که حتی پیامکهای تبلیغاتی خود را بسته اند هم ارسال می شود.

این امکان فقط برای شرکتها قابل اجراست.

لطفا فرم زیر را دانلود کرده،پر نمایید و از قسمت آپلود مدارک آپلود کرده،و تیکتی مبنی بر این عنوان ارسال کنید تا اقدام گردد.

دانلود فرم رفع کد ۲۷ (فونت فرم B Nazanin می باشد)