تک ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره 6 امتیاز
Loading...

بسم الله الرحمن الرحیم

در سایت خط اس ام اس دو نوع پنل ارائه می شود:

  • پنل آبی

این نوع پنل دارای ۹% مالیت بوده و سه خط رایگان ۵۰۰۰ به شما ارائه می دهد

مشاهده امکانات این پنل

مشاهده تعرفه های این پنل

ثبت نام این پنل

 

  • پنل نارنجی

این نوع پنل خطوط ۳۰۰۰ را ارائه می دهد و خرید خط و پنل هزینه اولیه دارد.

ثبت نام این پنل