تک ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...

سلام در زمان عقد قرارداد ذکر شده بود که سامانه رایگان می باشد و از سامانه قبلی به جدید منتقل شده.


با سلام،

خود سامانه بدون بحث شارژ می تواند با قیمتی به فروش برسد که ما این قیمت را در پنل رایگان حذف کرده ایم تا کاربران بدون دغدغه هزینه اصل پنل اقدام به استفاده کنند.
تفاوت پنلهای رایگان با سطوح بالاتر قیمت ارسال پیامک آنهاست.

تعرفه ها در لینک زیر قابل مشاهده است:

تعرفه